Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op de motoriek, sensorische prikkelverwerking en ruimtelijke oriëntatie van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Hij kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen middels onderzoek en testen (diagnostisch proces).

De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs, op natuurlijke wijze. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsniveau van het kind. De kinderfysiotherapeut stelt eventuele motorische en/of zintuiglijke problemen vast, geeft advies en start indien nodig, een behandeltraject.

Voor een afspraak bij de kinderfysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig.