Functional Movement Screen

Wat is de Functional Movement Screen?46597_nl_editor-photo30
De FMS is een test methode die ontwikkeld is om de goede en minder goede basis fysieke eigenschapen van een sporter aan het licht te brengen. De sporter wordt op verschillende manieren getest en vast gesteld. De motivatie hierachter is het ontwikkelen van persoonlijke oefen- en trainingsprogramma’s die gebaseerd zijn op het verbeteren van de minder goede eigenschappen die uit de test kwamen. Met behulp van de screen is het identificeren van functionele beperkingen en asymmetrie, die bewezen invloed hebben op verhoogd risico van blessures, vergemakkelijkt. Deze issues kunnen een negatieve invloed hebben op de effecten van functionele en fysieke training en een verstoring geven van de prestatie. 

De Screen
De Screen is een serie van 7 full body bewegingstesten. Deze testen zijn ontwikkeld om de fundamentele kracht, stabiliteit en Mobiliteit te toetsen. De testen betsaan uit: Overhead Squatten, Hurdle Step, Inline Lunge, Schouder Rotational Mobility, Push Up Trunk Stability en Trunk rotational Stability.

De filosofie 
De gedachte achter het systeem zit hem in het feit dat voor het verbeteren van performance, het hele lichaam goed moet functioneren. Als we het lichaam zien als een keten van aaneengeschakelde elementen, dan is het logisch en aannemelijk dat een zwakke schakel de gehele keten beïnvloedt. Het negeren van de zwakke schakel verhoogt het risico op blessures, maar het sterker maken van de ‘verkeerde’ schakel zal de verstoorde integriteit van het hele systeem echter niet verbeteren. Met de FMS is het mogelijk om de zwakke schakel op te sporen. Door middel van een trainingsschema gericht op het herstellen van de zwaktste schakels wordt hetgeen dat negatief beïnvloedt ten aanzien van gezond bewegen weg gehaald.

Wilt u meer weten over de FMS, neem dan contact met ons op. We geven graag antwoord op uw vragen.

( bron: www.humanmotion.nl )